THÔNG BÁO: Về việc Tổ chức lễ tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ cho lớp CHAT1 và Tổng kết ba năm đào tạo thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã
Ngày đăng: Lượt xem: 541

I. MỤC ĐÍCH

 

Lễ tốt nghiệp nhằm ghi nhận, tôn vinh thành quả của quá trình học tập và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho Khóa I đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ATTT (niên khóa 2014-2016).

Đồng thời cùng với lễ tốt nghiệp là hội thảo “Tổng kết ba năm đào tạo thạc sĩ chuyên ngành ATTT” nhằm tổng kết những thành tựu trong hoạt động đào tạo sau đại học chuyên ngành ATTT sau 3 năm đào tạo thí điểm tại Học viện Kỹ thuật mật mã, khẳng định thương hiệu, vị thế của Học viện Kỹ thuật mật mã trong công tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực an toàn thông tin trình độ sau đại học cho các trường học, cơ quan nhà nước và các tổ chức bảo mật thông tin trong cả nước. Ngoài ra, thông qua Hội thảo để xác định các thách thức, khó khăn và các định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học chuyên ngành ATTT.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 

1.     Thời gian:

 

        08h00 Thứ 2, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

 

2.     Địa điểm:

 

        Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã, 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

 

3.     Yêu cầu:

 

      -  Học viên có mặt đầy đủ, đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề.

 

      -  Học viên liên hệ cán bộ lớp nhận lễ phục thạc sĩ.

Bài viết cùng chuyên mục