THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 05 CHUYÊN NGÀNH ATTT
Ngày đăng: Lượt xem: 2061

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo Thời gian nộp Luận văn thạc sĩ khóa 05, chuyên ngành An toàn thông tin như sau:

 

-   Thời gian nộp LV:  Trước ngày 31/8/2020.

 

-   Địa điểm: Phòng Sau đại học, tầng 8, Tòa nhà TB1 (liên hệ thầy Huy: 0973288469).

 

-   Yêu cầu Học viên nộp lại:

 

-   01 Quyển Luận văn hoàn chỉnh có chữ ký của học viên + cán bộ hướng dẫn (quy cách trình bày theo hướng dẫn).

 

- File mềm Luận văn định dạng .doc và pdf. 

 

-   01 Bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu).

 

-   01 Bản Lý lịch khoa học (theo mẫu). 

 

-   Minh chứng công trình khoa học đã công bố của học viên (nếu có)

 

  • Đối với đề tài NCKH: xác nhận bằng văn bản về việc tham gia nghiên cứu đề tài và việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu của đề tài. 

 

  • Đối với bài báo KH (phải liên quan đến nội dung luận văn): nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo.

 

 

Lưu ý: Nếu đến thời hạn nộp Luận văn, học viên chưa hoàn thành thì phải nộp đơn xin gia hạn luận văn (theo mẫu) cho phòng Sau đại học và đóng lệ phí theo quy định (Học viên hoàn tất thủ tục gia hạn trước ngày 15/9/2020).

Bài viết cùng chuyên mục