THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN CHỈNH SỬA SAU HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ATTT NĂM 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 2864

Phòng Sau đại học thông báo về việc nộp Luận văn chỉnh sửa sau Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành ATTT năm 2019 như sau:

 

    1. Học viên chỉnh sửa Luận văn theo góp ý của Hội đồng chấm Luận văn.

 

    2. Mỗi học viên nộp cho phòng SĐH:

 

-       01 quyển Luận văn đóng bìa cứng, mạ chữ vàng.

 

-       Luận văn đã chỉnh sửa, có bản xác nhận (theo mẫu) ở trang cuối.

 

-       ​01 đĩa CD ghi nội dung Luận văn.

 

   3. Thời gian: Trước ngày 30/9/2019.

 

​   4. Địa điểm nộp: Liên hệ Đ/c Phạm Văn Huy – Phòng 6, tầng 8, tòa nhà 17 tầng.

 

     Lưu ý: Đến thời hạn nộp luận văn mà học viên không nộp đủ các nội dung như yêu cầu sẽ không được xét cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.