THÔNG BÁO: Về việc chỉnh sửa Luận văn sau bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ATTT năm 2016
Ngày đăng: Lượt xem: 1155

     Phòng Sau đại học thông báo về việc chỉnh sửa Luận văn sau Bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ATTT năm 2016 như sau:

 

   1. Học viên chỉnh sửa Luận văn theo góp ý của Hội đồng.

 

   2. Mỗi học viên nộp 01 quyển Luận văn đã chỉnh sửa, có bản xác nhận (theo mẫu) ở trang cuối luận văn cho phòng Sau đại học trước ngày 10/11/2016.

 

   3. Sau khi Phòng SĐH kiểm tra, Học viên cần nộp:

 

        -  01 quyển Luận văn đóng bìa cứng, mạ chữ vàng lưu vào Thư viện (Gặp cô Xuân, phòng 11, tầng 7).

        -  xác nhận đã nộp Luận văn của Thư viện + 01 đĩa CD ghi nội dung Luận văn cho Phòng SĐH.

        -  Thời gian: Hạn chót ngày 17/11/2016.

   4. Địa điểm nộp: Liên hệ Đ/c Phạm Văn Huy (SĐT: 0973.288.469) - Phòng 7, tầng 4, tòa nhà 17 tầng.

 

    Lưu ý: Đến thời hạn nộp luận văn mà học viên không nộp đủ các nội dung như yêu cầu sẽ không được xét cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

Bài viết cùng chuyên mục