THÔNG BÁO: Về việc chỉnh sửa Đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin khóa 03
Ngày đăng: Lượt xem: 3714

 Phòng Sau đại học - Học viện Kỹ thuật mật mã xin thông báo về việc chỉnh sửa đề cương Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành ATTT khóa 03 như sau:

 

        1. Học viên chỉnh sửa đề cương Luận văn theo góp ý của Tiểu ban xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ chuyên ngành ATTT (tại phiên họp ngày 11/3/2018) . 

 

        2. Mỗi học viên nộp 02 quyển Luận văn đã chỉnh sửa, có đầy đủ chữ ký của Học viên, Cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Tiểu ban xét duyệt đề cương ở trang cuối quyển đề cương cho phòng Sau đại học trước thứ Sáu, ngày 17/3/2018 (trong giờ Hành chính).

 

       3. Liên hệ: - Phòng Sau đại học, Phòng 6, tầng 8, tòa nhà 17 tầng 

                         - SĐT:  0168.992.8396 (Đ/c Cao Hồng).

   

Chú ý:

 

       - Học viên chỉnh sửa Đề cương luận văn thạc sĩ theo mẫu: download 

Bài viết cùng chuyên mục