THÔNG BÁO: Về việc chỉnh sửa đề cương Luận văn sau bảo vệ trước Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành ATTT khóa 02
Ngày đăng: Lượt xem: 820

 Phòng Sau đại học thông báo về việc nộp đề cương Luận văn chỉnh sửa sau Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành ATTT khóa 02 như sau:

 

   1. Học viên chỉnh sửa đề cương Luận văn theo góp ý của Hội đồng.

 

   2. Mỗi học viên nộp 02 quyển Luận văn đã chỉnh sửa, có đầy đủ chữ ký của Học viên, Cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng ở trang cuối quyển đề cương luận văn cho phòng Sau đại học trước ngày 26/01/2017.

 

   3. Địa điểm: Phòng Sau đại học, Phòng 6, tầng 8, tòa nhà 17 tầng.

                              (SĐT liên hệ: 0168.992.8396)

   

Bài viết cùng chuyên mục