Thông báo thủ tục xin thi lại, học lại của lớp CHAT2 - Đào tạo Thạc sĩ An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 828

     Căn cứ Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học kèm theo Quyết định số 2583 /QĐ-HVM ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

     Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin khóa 02.

 

     Phòng Sau đại học thông báo thủ tục đăng ký thi lại, học lại các học phần như sau:

 

     1. Trường hợp học viên xin hoãn thi hoặc thi trượt các học phần thuộc chương trình đào tạo, làm đơn xin thi lại (theo mẫu).

 

    2. Trường hợp học viên không đủ điều kiện dự thi các học phần thuộc chương trình đào tạo, làm đơn xin học lại (theo mẫu).

 

     Yêu cầu học viên làm đơn và nộp cho tại Phòng Sau đại học (Phòng 6, Tầng 8, Tòa nhà TB1 17 tầng, Học viện Kỹ thuật mật mã) trước ngày 30/3/2017.

 

     Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Sau đại học (SĐT: 0168.992.8396).

Bài viết cùng chuyên mục