THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA I CHUYÊN NGÀNH ATTT
Ngày đăng: Lượt xem: 804

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo Lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ khóa I chuyên ngành An toàn thông tin như sau:

 

Đợt 1:

 

  • Thời gian: Ngày 13/10/2016 (Từ 8h00 đến 17h00)

 

  • Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà TB2

             

              (Có danh sách kèm theo)

 

Đợt 2:

 

  • Thời gian: Ngày 22, 23/10/2016 (Từ 8h00 đến 17h00)

 

  • Địa điểm:  Giảng đường TA2

             

               (Có danh sách kèm theo)

 

Lưu ý:  Yêu cầu về các công trình khoa học đã công bố của học viên:

 

-   Đối với đề tài NCKH:  xác nhận bằng văn bản về việc tham gia nghiên cứu đề tài và việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu của đề tài.

 

-   Đối với bài báo KH (phải liên quan đến nội dung luận văn): nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo.

 

Học viên nộp lại cho Phòng Sau đại học trước ngày 12/10/2016 (Đợt 1) và ngày 20/10/2016 (Đợt 2).

 

Mọi thắc mắc xin liện hệ với Phòng Sau đại học (Phòng 6- Tầng 8 – Tòa nhà TB2).

Bài viết cùng chuyên mục