THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP CHAT1, CHUYÊN NGÀNH ATTT
Ngày đăng: Lượt xem: 690

Căn cứ đơn xin gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của lớp CHAT1 ngày 12/8/2016.

 

Được sự cho phép của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Phòng Sau đại học thông báo thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ năm 2016 như sau:

 

1.   Thời gian:

 

- Ngày 29, 30 tháng 8 năm 2016. 

 

2.   Thủ tục:

 

Mỗi học viên nộp 06 quyển Luận văn Thạc sĩ cho khoa An toàn thông tin (đóng bìa, quy cách trình bày phải theo mẫu hướng dẫn làm LVThS).

 

 - Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa ATTT - Học viện Kỹ thuật mật mã.

Bài viết cùng chuyên mục