THÔNG BÁO: Chuyển lịch bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ Lớp CHAT1, chuyên ngành An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 2589

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ Đề cương LV Thạc sĩ như sau:

 

  1. Thời gian:

Thứ bảy, ngày 30 tháng 01 năm 2016 (Cả ngày).

 

  1. Th tc:

-  Mỗi học viên nộp 07 quyển Đề cương Luận văn Thạc sĩ cho phòng Sau đại học (đóng bìa, quy cách trình bày phải theo mẫu hướng dẫn làm Đề cương LVThS) chậm nhất là Thứ hai, ngày 25/01/2016.

 

- Sau khi bảo vệ Đề cương trước Hội đồng, mỗi học viên nộp lại 02 quyển Đề cương đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng có chữ ký xác nhận của Chủ tịch hội đồng cho phòng Sau đại học.

.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục