Quy định trình bày Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 814

- Quy định cách trình bày Luận văn Thạc sĩ: Download.

 

- Mẫu nhận xét của Cán bộ hướng dẫn: Download.

 

- Mẫu nhận xét của Cán bộ phản biện: Download.

 

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa Luận văn: Download.

 

Lưu ý:

    + Mỗi học viên nộp 06 quyển Luận văn và 06 quyển tóm tắt (đóng bìa, quy cách trình bày theo mẫu Luận văn Thạc sĩ) cho Khoa ATTT.

 

     + Đối với mẫu xác nhận chỉnh sửa luận văn: học viên nộp lại sau khi bảo vệ kèm theo 01 quyển luận văn đã đóng bìa cứng và bản mềm của luận văn, dựa trên các ý kiến đóng góp và yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng.

 

     + Quyển Luận văn đóng bìa cứng phải in Họ và tên tác giả Luận văn, Chuyên ngành và Khóa trên gáy quyển Luận văn.

Bài viết cùng chuyên mục