Nên học các chương trình thạc sĩ liên kết hay chương trình thạc sĩ Việt Nam?
Ngày đăng: Lượt xem: 506

Nên học các chương trình thạc sĩ liên kết hay chương trình thạc sĩ Việt Nam? Đây có lẽ là câu hỏi thường trực khi phải đưa ra lựa chọn. Mỗi chương trình đều có điểm mạnh riêng. Câu trả lời vẫn tùy thuộc vào ‘đâu là yếu tố ưu tiên’ trong việc theo học thạc sĩ.

Graduation diploma certificate with ribbon and bow

  • Chương trình đào tạo thạc sĩ Liên kết sẽ mạnh hơn về mặt ‘danh vọng’ và chất lượng giảng dạy với góc nhìn sâu rộng hơn so với chương trình Việt Nam. Bù lại các chương trình Việt Nam mang tính ‘địa phương hóa’ – sát hơn với bối cảnh kinh doanh khu vực.
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ Liên kết sẽ mở ra thêm những cơ hội công việc trên thị trường quốc tế, nhất là với ngành kỹ sư. Các chương trình thạc sĩ Việt Nam lại ‘thắng’ ở mặt chi phí và không cần phải đánh đổi bởi sự ngắt quãng trong sự nghiệp, đặc biệt khi đã ngồi ở vị trí cao. Học viên có thể vừa học vừa triển khai áp dụng.

Nhìn chung mỗi chương trình đều có những lợi điểm khác nhau