NCS Trần Thị Lượng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện
Ngày đăng: Lượt xem: 582

        Ngày 24/11, Học viện Kỹ thuật mật mã đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Thị Lượng với đề tài: “Nghiên cứu ma trận MDS và phép biến đổi ma trận bảo toàn các tính chất mật mã tốt nhằm xây dựng tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPNChuyên ngành: Kỹ thuật mật mã, Mã số: 9 52 02 09

        do TS. Nguyễn Ngọc Cương và TS. Nguyễn Chung Tiến hướng dẫn.

      Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên: PGS.TS. Lê Mỹ Tú - Học viện Kỹ thuật mật mã, Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Đức Thọ - Học viện Kỹ thuật mật mã, Thư ký Hội đồng; GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - ĐH Công Nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, Viện NC& Phát triển Viettel, Phản biện 2; PGS.TS. Hoàng Mạnh Thắng - Đại học Bách khoa HN, Phản biện 3, PGS.TS. Bạch Nhật Hồng  - Viện KH-CN Quân sự, Ủy viên; TS. Hoàng Văn Thức - Viện KH-CN mật mã, Ủy viên.

        Đề tài phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật mật mã, có nội dung luận án phù hợp với tên đề tài và không trùng lặp với các luận án đã bảo vệ trong và ngoài nước trước đó.

        Về ý nghĩa khoa học của luận án:

- Phát triển một phương pháp xây dựng hiệu quả các ma trận MDS/MDS truy hồi kích cỡ đủ lớn để ứng dụng cho việc xây dựng các tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN.

- Phát hiện và chứng minh được khả năng bảo toàn những tính chất mật mã tốt của phép biến đổi lũy thừa trực tiếp nhằm làm cơ sở lý thuyết quan trọng cho việc xây dựng các tầng khuếch tán/khuếch tán động hiệu quả cho mã khối cấu trúc SPN.

- Mở rộng phép nhân vô hướng với các dòng của một ma trận MDS thành phép nhân vô hướng mới đó là nhân vô hướng với đồng thời cả các dòng và các cột của một ma trận MDS. Qua đó, chỉ ra rằng phép nhân với vô hướng mới này bảo toàn một số tính chất mật mã tốt như: tính MDS và tính tự nghịch đảo.

- Phát triển cơ sở lý thuyết cho việc tính toán hiệu quả các đầu vào và đầu ra của các ma trận MDS động dựa trên các ma trận MDS tĩnh ban đầu.

- Nghiêncứu đề xuất 04 thuật toán động hiệu quả cho tầng khuếch tán của mã khối cấu trúc SPN nhằm nâng cao độ an toàn của các mã khối này.

        Về ý nghĩa thực tiễn:

- Luận án đã cải biên thành công mã khối AES, tạo ra các mã khối AES cải biên dựa trên nền AES với tầng khuếch tán cải tiến (tầng khuếch tán tĩnh và động) bằng cách sử dụng các ma trận MDS và các thuật toán động đề xuất. Các mã khối AES cải biên có độ an toàn thực tế cao hơn hoặc bằng so với AES, có độ khuếch tán tốt, có hệ số nhỏ hơn, tốc độ thực hiện tương đương với AES.

- Các kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần là cơ sở lý thuyết quan trọng để ứng dụng xây dựng các mã khối SPN/SPN động nói chung có độ an toàn cao, đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin trong thực tế.

        Luận án được trình bày với bố cục hợp lý, đúng quy định của một luận án tiến sĩ kỹ thuật. Bản tóm tắt luận án phản ánh đúng kết cấu và nội dung của bản luận án. Các công bố phản ánh các kết quả của luận án, được đăng trên các tạp chí và kỷ yếu Hội nghị khoa học có uy tín và phù hợp với chuyên ngành.

        NCS báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu rõ ràng, mạch lạc và trả lời tốt các câu hỏi liên quan đến luận án do Hội đồng và khách tham dự nêu.

        Hội đồng nhất trí đánh giá: Đề tài luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, được công bố trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Tóm tắt luận án phù hợp với nội dung nghiên cứu của luận án. Luận án đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Bài viết cùng chuyên mục