Khóa học thạc sĩ học mấy năm? Điều kiện học thạc sĩ là gì?
Ngày đăng: Lượt xem: 501

 

Các khóa học thạc sĩ thường kéo dài tùy hình thức học – học tập trung, học online, học buổi tối, học cuối tuần. Nhìn chung, bỏ qua thời gian làm luận cuối khóa, học viên thường có thể kết thúc khóa học khá nhanh, có thể phục vụ ngay cho mục tiêu công việc cá nhân trong 1 năm tới!

Tại Học viện Kỹ thuật mật mã các khoá học kéo dài 2 năm (4 kỳ)

Điều kiện để học thạc sĩ thường không có quá nhiều khác biệt tại các chương trình. 

tại KMA người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành/chuyên ngành đúng hoặc các ngành/chuyên ngành phù hợp, các ngành/chuyên ngành gần (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo);

2. Có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo);

3. Đã hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức (đối với các ngành/chuyên ngành gần, phù hợp).