Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin năm 2015
Ngày đăng: Lượt xem: 1264

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Nguyễn Tiến An

Nam

10/4/1986

Thanh Hóa

2

Lê Tiến Anh

Nam

27/06/1992

Thanh Hóa

3

Hồ Tuấn Anh

Nam

30/10/1985

Nghệ An

4

Cao Thùy Anh

Nữ

01/4/1989

Thanh Hóa

5

Vũ Văn Bảo

Nam

07/06/1989

Thái Bình

6

Trịnh Đình Biên

Nam

07/11/1988

Hà Nội

7

Nguyễn Thành Chương

Nam

07/03/1986

Hòa Bình

8

Kim Mạnh Cường

Nam

16/9/1982

Lào Cai

9

Nguyễn Trọng Dũng

Nam

29/8/1987

Lào Cai

10

Vũ Việt Dũng

Nam

29/9/1992

Thái Nguyên

11

Trần Đức Dương

Nam

09/12/1991

Bắc Ninh

12

Nguyễn Duy Đức

Nam

27/02/1991

Hà Tĩnh

13

Phan Duy Đức

Nam

06/04/1991

Hà Tĩnh

14

Phạm Văn Giang

Nam

20/10/1984

Nam Định

15

Dương Mạnh Hà

Nam

27/11/1977

Hưng Yên

16

Trần Thị Hạnh

Nữ

16/03/1989

Nam Định

17

Nguyễn Tuấn Hiệp

Nam

23/10/1991

Thái Nguyên

18

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

01/12/1986

Hà Nội

19

Nguyễn Quỳnh Hoa

Nữ

15/11/1992

Bắc Giang

20

Phạm Thị Hoa

Nữ

06/02/1992

Thanh Hóa

21

Chu Ngọc Hoan

Nam

26/02/1975

Hà Nội

22

Nguyễn Đức Hoàng

Nam

25/07/1985

Nam Định

23

Nguyễn Như Hoàng

Nam

19/02/1991

Hà Nội

24

Cao Thị Hồng

Nữ

20/03/1990

Thanh Hóa

25

Đoàn Quang Huy

Nam

31/10/1988

Hà Nội

26

Trần Đức Lâm

Nam

27/01/1988

Hà Nội

27

Nguyễn Như Linh

Nam

24/10/1987

Ninh Bình

28

Đặng Thị Thùy Linh

Nữ

15/01/1989

Hà Nội

29

Đồng Thị Thùy Linh

Nữ

26/01/1989

Hải Phòng

30

Trần Thị Thùy Linh

Nữ

27/02/1990

Hà Tĩnh

31

Vũ Thị Mai

Nữ

05/02/1988

Bắc Ninh

32

Nguyễn Thanh Minh

Nam

03/11/1984

Hà Nội

33

Nguyễn Xuân Minh

Nam

07/09/1992

Nghệ An

34

Trần Danh Nhân

Nam

23/9/1989

Thanh Hóa

35

Nguyễn Anh Phương

Nam

10/11/1989

Hà Tây

36

Ngô Bá Quang

Nam

26/08/1989

Hải Dương

37

Đỗ Đình Quang

Nam

22/2/1987

Bắc Ninh

38

Nguyễn Văn Quang

Nam

15/07/1991

Hải Dương

39

Đỗ Như Quỳnh

Nam

20/01/1984

Bắc Giang

40

Lê Đức Quý

Nam

05/02/1984

Thanh Hóa

41

Nguyễn Chí Thành

Nam

28/01/1986

Nghệ An

42

Ngô Phương Thành

Nam

10/10/1987

Hà Nam

43

Nguyễn Văn Thành

Nam

25/06/1984

Thanh Hóa

44

Nguyễn Chí Thắng

Nam

24/5/1985

Hà Nội

45

Nguyễn Thu Thảo

Nữ

15/12/1992

Bắc Giang

46

Tào Anh Thi

Nam

10/10/1979

Thanh Hóa

47

Nguyễn Thu Thùy

Nữ

06/01/1992

Hải Phòng

48

Đỗ Hữu Tới

Nam

16/01/1986

Hà Nội

49

Hà Huy Trường

Nam

13/4/1988

Hà Nội

50

Đỗ Anh Tú

Nam

19/3/1992

Hà Nội

51

Đỗ Anh Tuấn

Nam

19/10/1992

Hà Nội

52

Đỗ Duy Tùng

Nam

01/01/1989

Tuyên Quang

53

Trần Quang Tùng

Nam

11/3/1981

Hà Nội

54

Nguyễn Thanh Tùng

Nam

05/7/1991

Bắc Giang

55

Nguyễn Xuân Tùng

Nam

02/10/1988

Bắc Ninh

56

Lưu Vĩnh Tường

Nam

15/4/1989

Thanh Hóa

57

Dương Văn Tuyến

Nam

21/6/1990

Hưng Yên

58

Trần Việt

Nam

18/9/1987

Lạng Sơn

59

Nguyễn Thế Vinh

Nam

31/8/1980

Hà Nội

60

Nguyễn Đại Vũ

Nam

03/8/1971

Hà Nội

61

Trần Anh Dũng

 

Nam

 

09/01/1992

Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục